Laskutus

Laskutuksen alkaminen


Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten Tampereen Veden asiakaspalveluun

Lähetämme laskut ensisijaisesti e-laskuna ja suoramaksuna henkilöasiakkaille ja verkkolaskuna yritysasiakkaille. Lähetämme yhä myös paperilaskuja tarvittaessa.

Huom. Tampereen Veden vesilaskuja ei voi maksaa enää Frenckellin kassapalveluihin vaan ne on maksettava suoraan pankkiin.

E-lasku

Tee e-laskupyyntö pankkiisi Tampereen Veden vesi- tai erillislaskun viitenumerolla. Viitenumerot ovat 29-, 31-, tai 33-alkuisia. Liittymislaskuilla on eri viitenumerot, mutta koska liittymislasku on kertaluonteinen, käytäthän e-laskutilaukseen vesilaskutuksen viitenumeroita, jotka mainittu yllä. Vesilasku on 29-alkuinen ja 31- sekä 33-alkuiset ovat erillislaskuja. Muilla viitenumeroilla tehdyt e-laskupyynnöt eivät tule perille.

Maksupohja

Jos haluat käyttää maksupohjaa maksaessasi Tampereen Veden laskuja, tallenna siihen Tampereen Vesi Oy:n tilinumero FI10 1730 3000 0125 41 (Nordea). Väärällä tilinumerolla tuleva suoritus aiheuttaa viivästystä maksusuoritukseen, koska sitä joudutaan selvittämään.

Arvio- ja tasauslaskutus

Laskutuksen sujuvuuden takia vedenkuluttajien tulee ilmoittaa vesilaitoksen asiakaspalveluun kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat: Nimen muutokset, osoitteen muutokset, omistaja- tai kuluttajamuutokset, asukasluvun muutos käyttöpaikassa jne.

Arviolasku lähetetään noin 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vanhoilla kuluttajilla arvio perustuu aina edelliseen kulutukseen. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten Tampereen Vesi lähettää asiakkaille vuosittain itseluentakortin. Korttiin merkitään vesimittarin lukema ja lukupäivämäärä ja sen voi palauttaa maksutta postin mukana. Lukeman voi ilmoittaa myös Online-palvelun kautta osoitteessa: asiointi.tampereenvesi.fi. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden loppuarvio.

Kaupunkikonsernin pääpankki on Nordea

Tampereen kaupungin ja samalla Tampereen Veden pääpankki on Nordea Pankki Suomi Oyj.

Kaupungin pankkiyhteystiedot Nordeassa ovat: IBAN FI92 2046 1800 0628 04, BIC NDEAFIHH

Laskujen maksukehotukset ja perintä

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut ja ulkoistanut perinnän perintätoimistolle, joten Tampereen Vedenkin laskujen perintä on Revire Perintä Oy:n hoidossa. Perintäkokonaisuuteen kuuluu myös maksukehotusten lähettäminen. Vesilaskuja koskevat maksukehotukset lähettää aina Revire Perintä Oy. Jos laskulle ei saada suoritusta, perintätoimisto jatkaa laskujen perintää Tampereen Veden puolesta. Laskulle lisätään voimassa oleva viivästysmaksu. Maksuvelvoitteiden laiminlyönti johtaa jatkuessaan veden katkaisuun.