Tietoa veden laadusta

Talousveden laatua valvotaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti ympäri vuoden. Laitoksilta verkostoon lähtevästä sekä verkoston eri pisteistä otetut vesinäytteet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Seuraamme omassa laboratoriossamme raakavesilähteiden vedenlaatua, vedenkäsittelyn eri prosessivaiheiden tehokkuutta sekä varmistamme laitoksilta pumpattavan veden ja verkostoveden laadun. Laboratoriossa analysoidaan myös vesinäytteet, joilla varmistetaan uusien rakennettujen tai peruskorjattujen vesijohtojen hygieenisyys ennen käyttöönottoa.

Talousveden turvallisuus varmistetaan riskienhallintaohjelmalla

Tampereen Vesi on laatinut toimenpideohjelman (WSP, Water Safety Plan) talousveden turvallisuuden takaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun varmistamiseksi. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Tampereen Veden laitosten ja vedenjakelualueen riskinarvioinnin (WSP) 18.12.2020.

WSP:ssä on tunnistettu vesilähteitä, vedentuotantoa ja -jakelua uhkaavat tekijät, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista. Riskien hallitsemiseksi WSP:ssä on mietitty toimenpiteet, joilla mahdolliset uhkat saadaan poistettua, vähennettyä tai muuten hallittua. WSP:tä päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta sekä sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan osana Tampereen Veden jatkuvaa toimintaa.

Talousveden laatu laitoksittain 1.9.2023 – 30.11.2023

Vesi täyttää tutkituilta osin hyvälle talousvedelle asetetut laatusuositukset ja -vaatimukset (sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM 1352/2015 sekä muutosasetus 683/2017)

 • Ruskon pintavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila lait°C629.717.81.8
  pH638.18.37.82
  SameusNTU620.090.130.07
  VärimgPt/l12<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l62<0.020.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l12<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m12151515
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l621.520.97
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml63000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml63050
  Vapaa kloori, Cl2mg/l630.370.420.19
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l630.420.460.26
  Kovuus°dH123.33.43.2
  Kovuusmmol/l120.60.610.57
  Alumiini,Almg/l2<0.02<0.02<0.02
 • Kaupinojan pintavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C609.812.73.7
  pH607.98.257.42
  SameusNTU600.110.160.08
  VärimgPt/l12<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l60<0.020.03<0.02
  Mangaani,Mnmg/l12<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m12171916
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l602.22.51.3
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml60000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml60010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l600.370.450.26
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l600.450.50.38
  Kovuus°dH123.84.33.4
  Kovuusmmol/l120.70.770.61
  Alumiini,Almg/l1<0.02<0.02<0.02
 • Kämmenniemen pintavesilaitos     
  kplkamaxmin
  Lämpötila°C814.917.910.1
  pH88.18.47.85
  SameusNTU80.10.110.09
  VärimgPt/l8<2.5<2,5<2,5
  Rauta, Femg/l2<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l2<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m2131313
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l81.41.70.81
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml7000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml8000
  Vapaa kloori, Cl2mg/l80.240.30.2
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l80.290.350.24
  Kovuus°dH20.90.870.83
  Kovuusmmol/l20.20.150.15
  Alumiini,Almg/l80.030.04<0.02
 • Polson pintavesilaitos     
  kplkamaxmin
  Lämpötila°C813.514.712.2
  pH87.98.097.74
  SameusNTU80.160.330.1
  VärimgPt/l8<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l2<0.020.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l2<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m2111110
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l81.31.51.1
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml7000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml8000
  Vapaa kloori, Cl2mg/l80.220.320.12
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l80.290.390.18
  Kovuus°dH20.80.860.77
  Kovuusmmol/l20.10.150.14
  Alumiini,Almg/l80.050.090.03
 • Messukylän pohjavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C487.49.67
  pH487.987.86
  SameusNTU120.070.090.05
  VärimgPt/l2<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l12<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l12<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m2323332
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l1211.10.89
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml48000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml48010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l480.170.230.12
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l480.210.270.17
  Kovuus°dH25.865.5
  Kovuusmmol/l211.10.98
  Alumiini,Almg/l2<0.02<0.02<0.02
 • Hyhkyn pohjavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C397.77.97.4
  pH397.88.047.73
  SameusNTU140.060.090.05
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l13<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l13<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m3262726
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l130.80.870.69
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml39000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml39020
  Vapaa kloori, Cl2mg/l390.180.240.13
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l390.20.260.16
  Kovuus°dH34.74.84.6
  Kovuusmmol/l30.80.850.82
  Alumiini,Almg/l3<0.02<0.02<0.02
 • Mustalammen pohjavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C528.39.47.9
  pH527.87.927.81
  SameusNTU130.060.10.05
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l13<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l13<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m3303130
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l130.91.10.81
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml52000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml52010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l520.220.240.19
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l520.250.280.22
  Kovuus°dH355.34.9
  Kovuusmmol/l30.90.940.87
  Alumiini,Almg/l3<0.02<0.02<0.02
 • Pinsiön pohjavesilaitos     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C265.965.4
  pH267.77.737.61
  SameusNTU260.060.080.05
  VärimgPt/l2<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l2<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l2<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m2161615
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l20.70.70.7
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml26000
  Pesäkeluku 37°C 2dpmy/100ml26010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l260.150.170.15
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l260.170.190.16
  Kovuus°dH2222
  Kovuusmmol/l20.40.360.36
  Alumiini,Almg/l2<0.02<0.02<0.02
 • Pääverkosto     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml84000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml840.4150
  pH2288.57.4
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m22203113
  VärimgPt/l22<2.55<2.5
  Lämpötila°C861116.64.6
  Kovuus°dH223.85.52
  Kovuusmmol/l220.6710.36
  Rauta, Femg/l220.070.4<0.02
  Mangaani,Mnmg/l22<0.01<0.01<0.01
  SameusNTU221.30.410.06
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l221.320.6
  Vapaa kloori, Cl2mg/l220.10.26<0.02
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l220.10.330.02
 • Kämmenniemen verkosto     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml3000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml3120
  pH38.28.397.92
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m3111311
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Lämpötila°C311.913.310
  Kovuus°dH30.850.860.83
  Kovuusmmol/l30.150.150.15
  Rauta, Femg/l3<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l3<0.01<0.01<0.01
  SameusNTU30.110.120.1
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l31.31.60.84
  Alumiini,Almg/l30.040.050.03
  Vapaa kloori, Cl2mg/l30.150.240.09
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l30.20.290.14
 • Polson verkosto     
  Ominaisuusyksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml3000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml3130
  pH37.97.967.72
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m310119.7
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Lämpötila°C39.410.87
  Kovuus°dH30.790.850.75
  Kovuusmmol/l30.140.150.13
  Rauta, Femg/l30.020.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l3<0.01<0.01<0.01
  SameusNTU30.150.170.13
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l31.52.11.1
  Alumiini,Almg/l30.060.080.05
  Vapaa kloori, Cl2mg/l30.060.080.03
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l30.120.130.1

Veden laatua valvotaan Tampereella ja Pirkkalassa

Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Tampereen kaupungin terveysvalvonta tekee asetuksen mukaisen viranomaisvalvonnan laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi Tampereen Veden Ruskon laboratoriossa tehdään veden laadun varmistamiseksi vuosittain yli 21 000 määritystä näytteistä, jotka on otettu raakavesilähteistä, puhdistusprosessin eri vaiheista sekä verkostosta. Pirkkalan osalta valvonnan hoitaa Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö.

Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta valvotaan puhdistuslaitoksen lisäksi vedenhankintaa, pohjavedenottamoita, paineenkorotuspumppaamoita, ylävesisäiliöitä sekä veden toimittamista naapurikuntiin eli koko jakelujärjestelmää.